श्री नवदुर्गा रक्षामंत्र

श्री नवदुर्गा रक्षामंत्र

ॐ शैलपुत्री मैया रक्षा करो
ॐ जगजननि देवी रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो |
ॐ भवतारिणी देवी रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ चंद्रघणटा चंडी रक्षा करो |
ॐ भयहारिणी मैया रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ कुषमाणडा तुम ही रक्षा करो |
ॐ शक्तिरूपा मैया रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ स्कन्दमाता माता मैया रक्षा करो |
ॐ जगदम्बा जननि रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ कात्यायिनी मैया रक्षा करो |
ॐ पापनाशिनी अंबे रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ कालरात्रि काली रक्षा करो |
ॐ सुखदाती मैया रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ महागौरी मैया रक्षा करो |
ॐ भक्तिदाती रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः |
ॐ जगजननी नमः ||

ॐ सिद्धिरात्रि मैया रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा देवी रक्षा करो |
ॐ नव दुर्गा नमः ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
आरती संग्रह
चालीसा संग्रह
मंत्र
Search