विजयादशमी पर प्रभु श्रीराम के 10 चमत्कारिक मंत्र- मिलेगा तुरंत लाभ

1. श्रीरामचन्द्राय नम:। 2. रामाय नम:। 3. ह्रीं राम ह्रीं राम। 4. क्लीं राम क्लीं राम। 5. श्रीराम जयराम जय जय राम 6. श्रीं राम श्रीं राम। 7. ॐ राम ॐ राम ॐ राम। 8. श्रीराम शरणं मम्। 9. ॐ रामाय हुं फट् स्वाहा। 10. फट् राम फट्। इन मंत्रों के अलावा भी आप दशहरे Continue reading

राम मंत्र, राम तारक मंत्र, राम गायत्री मंत्र, कोदण्ड राम मंत्र

1. Rama Moola Mantra ॐ श्री रामाय नमः॥ Om Shri Ramaya Namah॥ 2. Rama Taraka Mantra श्री राम जय राम जय जय राम॥ Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama॥ 3. Rama Gayatri Mantra ॐ दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्॥ Om Dasharathaye Vidmahe Sitavallabhaya Dhimahi, Tanno Rama Prachodayat॥ 4. Rama Meditation Mantra ॐ आपदामपहर्तारम् दाताराम् सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामम् Continue reading

श्री राधा कृपा(radha kripa kataksh) कटाक्ष स्रोत

श्री राधा कृपा(radha kripa kataksh) कटाक्ष स्रोत राधा साध्यम साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मन्त्र दात्री च राधाl सर्वं राधा जीवनम् यस्य राधा, राधा राधा वाचि किम तस्य शेषम ll” मुनीन्दवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी, प्रसन्नवक्त्रपंकजे निकंजभूविलासिनी। व्रजेन्दभानुनन्दिनी व्रजेन्द सूनुसंगते, कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष-भाजनम्॥ (1) अशोकवृक्ष वल्लरी वितानमण्डपस्थिते, प्रवालज्वालपल्लव प्रभारूणाङि्घ् कोमले। वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये, कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष-भाजनम्॥ (2) अनंगरंगमंगल Continue reading

Translate »
आरती संग्रह
चालीसा संग्रह
मंत्र
Search